Determining User Preferences For Some Natural Astragalus Species Distributed in Ankara

Authors

  • ilker kızılkan Ankara University, Department of Landscape Architecture, Faculty of Agriculture, Ankara, Turkey
  • Zuhal Dilaver Ankara University, Department of Landscape Architecture, Faculty of Agriculture, Turkey,
  • Hilmi Ekin Oktay Van Yuzuncu Yıl University, Department of Landscape Architecture, Faculty Of Architecture And Design, Van

DOI:

https://doi.org/10.21834/e-bpj.v9i29.6030

Keywords:

Astragalus, Milkvetch, Landscape Architecture, Ankara

Abstract

This study applied a photograph-based survey to 130 participants to determine user preferences for 21 different Astragalus taxa with various characteristics distributed in Ankara. A total of 63 images likes were collected and the photographs were categorized. Three different categories were obtained in the confirmatory factor analysis. The differences between the averages of these categories were compared with the one-way ANOVA test, revealing a significant difference between the three categories. As a result, Astragalus anthylloides was identified as the most preferred species.

Author Biography

Zuhal Dilaver, Ankara University, Department of Landscape Architecture, Faculty of Agriculture, Turkey,

ORCID İD: 0000-0002-4923-3740 

References

Anonymous 1(2024) https://www.ktb.gov.tr (accessed in 01.04.2024 ) DOI: https://doi.org/10.24911/SJP.106-1717272811

Anonymous 2(2024) https://wfoplantlist.org/taxon/wfo-4000003460-2023-12?page=1 (accessed in 20.04.2024).

Aytaç, Z., Hamzaoğlu, E., Ertuğrul, & K. (2021) Astragalus (Fabaceae) Cinsi Taksonomisine Katkılar BağbahçeBilim Dergisi 8(1) 173-180, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1070562

Aytaç, Z., Hamzaoğlu, E., Ekici, M., Erkul.,S., & Ertuğrul, T. (2020) Contributions to Genus Astragalus L. (Fabaceae) in Turkey. Commagene Journal of Biology 4(2): pp.110-114. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1305081 DOI: https://doi.org/10.31594/commagene.798800

Başbağ, M., Kavak, B., Fırat, M., Çaçan,E., & Sayar, M.S. (2018) Türkiye Florasında Yer Alan Endemik Astragalus Taksonları İnternational Congress on Agriculture and Animal Sciences, Alanya 690-699. https://www.bingol.edu.tr/documents/file/A-MYO-Gen%C3%A7/Cacan/15-Endemik%20Astragaluslar.pdf

Basıç. G., (2018) Lamiaceae familyasına ait bazı bitki türlerinin estetik özellikleri bakımından bitkisel tasarımda kullanım olanakları Yüksek lisans Tezi.Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Isparta

Bilgi, H. (2023) Türkiye’de Yayiliş Gösteren Astragalus L. Cinsine Ait Bazi Türlerin Polen Morfolojilerinin İncelenmesi Yüksek lisans Tezi Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı, Kastamonu

Çimen, S., & Uslu, A., (2020) Türkiye Milli Botanik Bahçesi’nde Bulunan Bazı Doğal Bitki Taksonlarının Süs Bitkisi Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Eylül /2020, page 34. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/857844

Dilaver, Z. (2001) Ayaş Beli ve Çevresi Doğal Bitki Örtüsü Örneklerinin Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi Üzerine bir Araştırma Doktora Tezi Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Ankara

Dilaver, Z. (2010) For Using Natural Vegetation Samples İn Landscape Architecture Studies: Case Study Of Ayaş Beli (Ankara). African Journal of Agricultural Research Vol. 5(24), 3440-3454,

Eker, İ., Vural, M., & Aslan, S. (2015). Ankara İli’nin Damarlı bitki çeşitliliği ve korumada öncelikli taksonları Bağbahçe Bilim Dergisi 2 (3), 57-114. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1073258

Erbil F.B., Sağlam,C. (2021) Türkiye İçin Endemik Astragalus Vulnerariae DC. Taksonunun Çelikle Üretimi ve Peyzajda Kullanım Olanakları Türk Tarım –Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi,9(1), 35-41. https://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/article/view/3637/1921 DOI: https://doi.org/10.24925/turjaf.v9i1.35-41.3637

Güner, A. (2012) Türkiye Bitkileri Listesi Damarlı Bitkiler ANG Vakfı Book. page 429

Kışoğlu, G. (2018) Türkiye’nin Astragalus L. (Fabaceae) Cinsinin Anthylloidei Dc. Seksiyonuna Ait Türlerin Yaprak Anatomisi Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Aksaray Üniversitesi, Aksaray

Şen, K. (2020) Geven (Astragalus Creticus Lam.) Bitkisinde Tohum Dormansisinin Kirilmasi Ve Fide Gelişiminin Incelenmesi Yüksek lisans tezi. Fen bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dali Akdeniz Üniversitesi. Antalya

Downloads

Published

2024-06-22

How to Cite

kızılkan, ilker, Dilaver, Z., & Oktay, H. E. (2024). Determining User Preferences For Some Natural Astragalus Species Distributed in Ankara. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 9(29), 53–60. https://doi.org/10.21834/e-bpj.v9i29.6030